GGO Advies
Gewoon Goed Onderwijs 


Om goed te kunnen werken met niveauverschillen, moeten de niveauverschillen eerst doelgericht in beeld zijn. 

Omgaan met niveauverschillen wordt als één van de moeilijkste onderdelen van het vak beschouwd. Werken in de korte cyclus maakt het omgaan met niveauverschillen makkelijker door preventief te werken in plaats van curatief. Vijf belangrijke uitgangspunten staan hierbij centraal: start op schoolniveau, werk doelgericht, werk in de korte cyclus, werk vanuit hoge verwachtingen en flexibele niveaugroepen en creëer in de klas de juiste voorwaarden. 

 

E-mailen
Bellen
LinkedIn