GGO Advies
Gewoon Goed Onderwijs 

Gebruik de methodeleerlijn als leidraad in plaats van leidend.

De lesmethode is altijd geschreven voor de gemiddelde school, de gemiddelde groep en de gemiddelde leerling. Doelgericht werken helpt de leerkracht om de methode in te zetten passend bij de didactische middenmoot, om vervolgens effectief om te kunnen gaan met niveauverschillen. We leren schoolteams doelgericht om te gaan met de lesmethode, waarbij begrippen als hoge verwachtingen, flexibele niveaugroepen, didactische middenmoot en een effectieve instructie veelvuldig aan bod komen. Als hulpmiddel rijken we de doelenplanners aan.

Denk in doelen, niet in lessen. 

Neem vrijblijvend contact op voor meer informatie! 

Meer lezen? Zie onderstaande titels. 

 

schoolambitie boek_1
schoolambitie boek_1
niveauverschillen boek
niveauverschillen boek
E-mailen
Bellen
LinkedIn