GGO Advies
voor Gewoon Goed Onderwijs

DOELGERICHT WERKEN 


''DE METHODELEERLIJN ALS LEIDRAAD IN PLAATS VAN LEIDEND''

Steeds meer basisscholen gaan werken vanuit leerlijnen en/of doelen om zoveel mogelijk aan te kunnen sluiten bij de onderwijsbehoeften van de leerlingen. Dit vraagt gedegen kennis van vakspecifieke leerlijnen en een sterke organisatiestructuur. Keer op keer blijkt dat de basis stevig op orde moet zijn om welke ontwikkeling dan ook door te kunnen maken. Binnen deze scholing (op maat) bieden we vanuit praktijkervaring en onderbouwde kennis praktische handvatten om scholen beredeneerd doelgericht te laten werken, passend bij de schoolambitie, schoolweging en bijhorende schoolambitie met zo min mogelijke administratieve last. Deze manier van werken heeft zich in de praktijk bewezen om o.a. de opbrengsten te verhogen. De volgende thema's staan hierbij centraal: 

  • Kennis van de referentieniveaus en het onderwijsresultatenmodel
  • Aanbod afstemmen op de schoolambities 
  • Aanbod afstemmen op de didactische middenmoot
  • Werken met blokvoorbereidingen a.d.h.v. doelenplanners
  • Doelenplanners als vervanging van het halfjaarlijks groepsplan 
  • Werken met flexibele niveaugroepen vanuit de HGW-cyclus
  • Kennis van leerlijnen (aanbods- versus beheersingsdoelen) 
  • Kennis en gebruiken van de essentiële leerdoelen 
  • Didactisch handelen 
  • Directie en IB begeleiding bij het wegzetten van een sterke kwaliteits- en ondersteuningsstructuur. 


Neem vrijblijvend contact op voor meer informatie!

E-mailen
Bellen
LinkedIn