GGO Advies
voor Gewoon Goed Onderwijs

DIDACTISCH HANDELEN


''LIEVER LANGZAMER EN GOED DOOR DE LEERSTOF HEEN, DAN HET BOEK UITKRIJGEN''

Didactisch handelen betreft al het handelen van de leerkracht dat het onderwijsproces ten goede komt. We begeleiden schoolteams in het versterken van het didactisch handelen door scholing op de werkvloer. De klassen in, samen met leerkrachten blokken en lessen voorbereiden gecombineerd met het formeren van een stuurgroep, MT begeleiding en teamscholing maakt dat er daadwerkelijk verandering plaatsvindt op de werkvloer. We begeleiden scholen op onderstaande thema's: 

  • Instructievaardigheden binnen de kernvakken (rekenen, lezen, taal en spelling)
  • Methodekeuze- en implementatie (rekenen, lezen, taal en spelling)
  • Vergroten van kennis van de leerlijnen 
  • Doelgericht werken 


Neem vrijblijvend contact op voor meer informatie!

E-mailen
Bellen
LinkedIn