GGO Advies
voor Gewoon Goed Onderwijs

ORGANISATIEADVIES


'''OM SCHOOLONTWIKKELINGEN DOOR TE VOEREN IS STERK ONDERWIJSKUNDIG LEIDERSCHAP EN SAMENWERKING TUSSEN BESTUUR, DIRECTIE EN IB VAN GROOT BELANG'' 
 

Wij werken altijd op maat en bieden ondersteuning op alle lagen (bestuur, MT, werkvloer) om echte impact te realiseren. Op bestuurs- of stichtingsniveau denken we mee om de kwaliteitscyclus goed vorm te geven. We bieden scholing en ondersteuning aan bestuurders, directeuren en intern begeleiders om een rode draad in kwaliteitszorg en denkwijze te creëren. 

Op schoolniveau denken we mee met het MT om de kwaliteitszorg en ondersteuningsstructuur goed weg te zetten. Daarbij begeleiden we in het opzetten van een sterke HGW-cyclus inclusief het voeren van groeps- en leerlingsbesprekingen. 

Neem vrijblijvend contact op voor meer informatie!

E-mailen
Bellen
LinkedIn